bokmålsordboka
imitasjon SUBSTANTIV Fra latin; se imitere
Det å imitere
Han er berømt for sine imitasjoner av kjente personer
Etterligning av noe originalt eller ekte
Skai er en imitasjon av skinn