bokmålsordboka
-as SUBSTANTIV
suffiks som danner substantiv, særlig (nedsettende) betegnelse for mann, gutt; i ord som kjekkas og tjukkas
-asjon SUBSTANTIV
suffiks som danner substantiv av visse verb; jamfør -sjon; i ord som dedikasjon, imitasjon og transplantasjon