bokmålsordboka
SUBSTANTIV
suffiks som danner substantiv, særlig (nedsettende) betegnelse for mann, gutt; i ord som kjekkas og tjukkas
SUBSTANTIV
suffiks som danner substantiv av visse verb; jamfør -sjon; i ord som dedikasjon, imitasjon og transplantasjon
nynorskordboka
-as
SUBSTANTIV
suffiks som dannar substantiv, særleg i (nedsetjande) nemning for mann, gut; i ord som kjekkas og tjukkas
-asjon
SUBSTANTIV
suffiks som dannar substantiv av visse verb; jamfør -sjon; i ord som dedikasjon, imitasjon og transplantasjon