bokmålsordboka
tonem
SUBSTANTIV
Etter mønster av fonem, morfem
Tonegang som er karakteristisk for de fleste norske og svenske dialekter, og som skiller ellers likelydende ord fra hverandre
‘loven’ blir uttalt med tonem 1 og ‘låven’ med tonem 2
nynorskordboka
tonem
SUBSTANTIV
Av tone og -em; etter mønster av fonem
Tonegang, ordtone (i norsk og svensk) som skil elles like ord(grupper) frå kvarandre
Stupet blir uttalt med tonem 1
Stupe blir uttalt med tonem 2