bokmålsordboka
-em
SUBSTANTIV
Fra gresk og nylatin
Etterledd i ord for minste byggekloss i ord som gjelder språklig analyse, der førsteleddet angir hvilken del av språket det gjelder; for eksempel fonem, morfem og tonem
nynorskordboka
-em
SUBSTANTIV
Frå gresk og nylatin
Etterledd i ord for minste byggjekloss i ord som gjeld språkleg analyse, der førsteleddet seier kva side av språket det gjeld; til dømes fonem, morfem og tonem