bokmålsordboka
spalte
SUBSTANTIV
Av spalte
Avlang, smal åpning
Lyset sivet inn gjennom en spalte i taket
Vertikalt felt på bok- eller bladside
Et praktverk med tekst i to spalter
Liten avdeling i avis avsatt til et bestemt emne eller formål eller til en bestemt skribent
Bridgespalte, spørrespalte
Skrive en fast spalte i avisen
Figurere i spaltene
Bli (ofte) omtalt i pressen
spalte
VERB
Fra tysk
Som adjektiv i perfektum partisipp:
En spaltet personlighet
Oppløse i mindre bestanddeler
Vann kan spaltes ved elektrolyse
Spalte atomer
spaltegulv, spaltegolv
SUBSTANTIV
Gulv med spalter (i husdyrrom)
nynorskordboka
spalte
SUBSTANTIV
Av spalte
Avlang, smal opning; smalt mellomrom
Lyset kom inn gjennom ei spalte i taket
Loddrett kolonne av prenta tekst på ei bok- eller bladside
Bridgespalte
Spørjespalte
Overskrifta gjekk over fleire spalter
(liten) teig i eit blad, ei avis der einkvan skriv om eit særskilt emne eller der ein særskild medarbeidar skriv
Skrive ei fast spalte i avisa
Figurere i spaltene
Bli omtalt i avisene
spalte
VERB
Frå tysk
Løyse opp i mindre delar, bryte ned, kløyve
Spalte atom
Vatn kan spaltast ved elektrolyse
I perfektum partisipp:
Ein spalta personlegdom (disharmonisk, splitta)
spaltefrukt
SUBSTANTIV
Frukt der ein to- eller fleirromma fruktknute under mogninga kløyver seg i sjølvstendige frukter
spaltefyll
SUBSTANTIV
Tilfeldig stoff som skal fylle opp ei spalte