bokmålsordboka
slappe
VERB
Gjøre mindre stram, slakke
Slappe et tau
Slappe av
Hvile; dabbe av (i iver)
I presens partisipp:; gjøre kraftløs, matt
Varmen virker slappende
Slappe av i sin iver (dabbe av)
slappe av
Hvile; dabbe av (i iver); Se: slappe
slapp
ADJEKTIV
Som ikke er stram
Seilene hang slappe
Slappe tøyler
En slapp holdning
Armene hang slapt ned
Slapp i beina
En slapp fyr
Være slapp på skolen
Lite effektiv
Kontrollen var slapp
Preget av liten etterspørsel, treg
Aksjemarkedet er slapt for tiden
nynorskordboka
slappe
VERB
Gjere mindre stram; slakke
Slappe ei line
Slappe av
Kvile
I overført tyding: bli mindre ivrig
Slappe av i brennhugen for noko
Gjere slapp, kraftlaus
Varmen verkar slappande
slappe av
Kvile; i overført tyding: bli mindre ivrig
Slappe av i brennhugen for noko
Sjå: slappe
slapp
ADJEKTIV
Truleg med innverknad frå lågtysk slap ‘kraftlaus’; av sleppe
Som ikkje er stram; slak
Segla hang slappe
Slappe taumar
Armane hang slapt ned
Ei slapp haldning
Kjenne seg slapp i kroppen
Eit slapt handtrykk
Ein slapp fyr
Vere slapp på skulen
Lite verknadsfull
Slapt ettersyn
Med liten etterspurnad, treg
Slapp aksjemarknad