bokmålsordboka
fem
DETERMATIV
Norrønt fim(m); trolig beslektet med finger
Grunntallet 5
Klokka er fem på tolv
Fem om dagen
Mål om å spise minst fem porsjoner frukt, bær og grønnsaker hver dag
Helseekspertene sier nå at fem om dagen er et minimum
Ta seg fem minutter
Ta seg en kort pause
Han to seg fem minutter fra arbeidet
Ikke være ved sine fulle fem
Fra forstanden; ikke riktig klok
Han var absolutt ikke ved sine fulle fem
Gå fem på
(opphavlig fra et kortspill) la seg lure
Det er lett å gå fem på hvis en ikke følger med
Ikke ta fem øre for
Ikke unnse, skamme seg eller vike tilbake for å gjøre
Han tar ikke fem øre for å forråde henne
Skolekarakteren 5
Få 5 i norsk
fembladrose
SUBSTANTIV
I folkekunst: rose med fem blad
femakter
SUBSTANTIV
Scenestykke i fem akter
femårsplan
SUBSTANTIV
Etter russisk pjatiletka
Statlig plan for utvikling, særlig av næringslivet, for et tidsrom på fem år
nynorskordboka
fem
DETERMATIV
Norrønt fim(m); truleg samanheng med finger
Grunntalet 5
Klokka er fem over ti
Fem om dagen
Mål om å ete minst fem porsjonar frukt, bær og grønsaker kvar dag
Minst fem om dagen er ein god leveregel
Ta seg fem minutt
Ta ein kort pause
Ho tok seg fem minutt med ein kollega
Ikkje vere ved sine fulle fem
Ikkje ha sitt fulle vit, ikkje vere riktig klok eller klar
Ingen ved sine fulle fem ville seie ja
Gå fem på
(opphaveleg frå eit kortspel) bli lurt
Juryen gjekk fem på
Ikkje ta fem øre for
Ikkje unnsjå, skamme seg eller vike tilbake for
Han tek ikkje fem øre for å sladre på kameratane
Skulekarakteren 5
Få 5 i norsk
fembladrose
SUBSTANTIV
Rose med fem blad, særleg brukt som motiv i folkekunsten
femaktar
SUBSTANTIV
Scenestykke i fem akter
femårsplan
SUBSTANTIV
(utbyggings)plan for fem år (først brukt i Sovjetunionen 1928–1932)