bokmålsordboka
finger
SUBSTANTIV
Norrønt fingr; trolig beslektet med fem
Hver av de fem bevegelige lemmene på hånden
Peke med fingeren
Brenne fingrene
Få seg en lærepenge
Ikke løfte en finger
Være passiv
Her kan du slappe av og ikke løfte en finger
Telle på fingrene
Få fingrene i
Få tak i
Se gjennom fingrene med
La passere (ustraffet)
Holde fingrene av fatet
Holde seg unna
Krysse fingrene for
Håpe på hell for
Ha en finger med i spillet
Være med, virke inn
Sette fingeren på
Framheve (for å kritisere)
Sette fingeren på det som ikke fungerer
Ha grønne fingrer
Ha godt lag med planter
Få ut fingeren
Komme i gang, ta fatt
Vise fingeren
Stikke langfingeren i været (som tegn på forakt eller sinne)
Ikke legge fingrene imellom
Ikke være nådig
Han legger ikke fingrene imellom når han skildrer egne problemer
Kunne på fingrene
Kunne svært godt
Kunne utenat
Ha lange fingrer
Være tyvaktig
Stikke fingeren i jorda og lukte hvor en er
Finne ut hvordan situasjonen er, og handle etter det
Del for finger på vott eller vante
Strikk fingeren så lang som du vil ha den
fingeravtrykk
SUBSTANTIV
Avtrykk av huden på en fingertupp, særlig brukt til identifikasjon
Tyvene hadde ikke etterlatt seg fingeravtrykk
fingerbøl, fingerbør
SUBSTANTIV
Jamfør norrønt ból, opprinnelig ‘fingrenes bolig’; beslektet med bøle ‘oppholdssted’
Hylster for fingertuppen
Bruke fingerbøl når en syr
nynorskordboka
finger
SUBSTANTIV
Norrønt fingr; truleg samanheng med fem
Kvar av dei fem rørlege lemene på handa
Fryse på fingrane
Knipse med fingrane
Halde fingrane av fatet
Halde seg unna
Ikkje leggje fingrane imellom
Ikkje vere nådig
Dei legg ikkje fingrane imellom i rapporten
Ha lange fingrar
Vere tjuvaktig
Brenne fingrane
Få seg ein lærepenge
Ha ein finger med i spelet
Vere med, verke inn
Setje fingeren på
Peike på, stanse ved (for å kritisere)
Her var det lite å setje fingeren på
Stikke fingeren i jorda og lukte kvar ein er
Finne ut kva stode ein er i, og handle etter det
Ikkje lyfte ein finger
Halde seg heilt passiv
Partiet vil ikkje lyfte ein finger for den saka
Vise fingeren
Stikke langfingeren i vêret (som teikn på vanvørdnad eller sinne)
Få fingrane i
Få tak i
Sjå gjennom fingrane med
La passere (ustraffa)
Krysse fingrane for
Ynskje hell for
Telje på fingrane
Kunne på fingrane
Meistre på rams
Kunne utanåt
Ha grøne fingrar
Vere flink med plantestell
Få ut fingeren
Kome i gang
Få opp farten
Del for finger på vott eller vante
Strikk fingeren ferdig og fell av
fingeravtrykk
SUBSTANTIV
Avtrykk av innsida av fingertupp, særleg brukt til identifikasjon
Finne fingeravtrykk på ransstaden
fingerbjørg
SUBSTANTIV
Jamfør bjørg
Hylster for fingertuppen, brukt nå ein syr
fingerbreidd, fingerbreidde
SUBSTANTIV
Breidd på ein finger, brukt som mål
Forskyve noko ei fingerbreidd