bokmålsordboka
dokke, dukke
SUBSTANTIV
Norrønt dokka, jamfør lavtysk docke ‘lekedokke, stråbunt’
Leketøy som ligner et menneske
Leke med dokker
Som etterledd i ord som:
Menneskelignende figur
Dokkene i utstillingsvinduet viser sesongens klær
Som etterledd i ord som:
Nett og søt jente eller svært pyntet kvinne
Som etterledd i ord som:
Viljeløst, uselvstendig menneske
Som etterledd i ord som:
Bunt av tråd eller lignende
dukke
VERB
Fra lavtysk; jamfør dykke
Bøye eller huke seg ned
Dukke for et slag
Dukke seg inn gjennom døren
Dukke unna
Holde seg unna, unngå
Han rakk å dukke unna kuleregnet
Dukke unna fristelsene i en storby
Duppe ned i eller under vann
Dukke noen under
Dukke seg ned i isvannet
Dukke opp/fram
Komme til syne, vise seg
Gamle minner dukker fram
Det har dukket opp et problem
Hun dukker nok opp igjen
Dukke under
Gå til grunne
konkurs
Regimet er i ferd med å dukke under
Stadig flere bedrifter vil dukke under
Dukke ned i
Fordype seg i
Dukke ned i arkivet
Sette grundig på plass, ydmyke
Han ble kraftig dukket
Gå under vann; dykke
Ubåten dukket
Dukke etter noe
dokkeansikt, dukkeansikt
SUBSTANTIV
Av dokke
Pent ansikt uten særpreg
dokkeklær, dukkeklær
SUBSTANTIV
Klær til dokke
Sy dokkeklær
nynorskordboka
dukke
VERB
Frå lågtysk; jamfør dykke
Bøye eller huke seg ned
Dukke for slaget
Dukke opp/fram
Kome til syne, vise seg
Han dukka opp i nitida
Gamle minne dukka fram
Det har dukka opp ein uheldig situasjon
Dukke unna
Halde seg unna, unngå
Ho rakk å dukke unna ballen
Han dukka unna dei nærgåande spørsmåla
Duppe ned i eller under vatn
Dukke nokon under
Dukke seg i sjøen
Dukke under
Gå til grunne
konkurs
Dei er i ferd med å miste fotfestet og dukke under
Stadig fleire verksemder dukka under
Dukke ned i
Fordjupe seg i
Dukke ned i detaljar
Setje grundig på plass, lekse opp for, audmjuke
Dukke nokon med bitande svar
Søkkje seg, gå under vatn; dykke
Ubåten dukka
Dukke etter
dukkert
SUBSTANTIV
Av dukke og -ert
Neddukking i vatn; bad
Ta seg ein dukkert
Audmjukande skrape
Gje nokon ein dukkert
dukke ned i
Fordjupe seg i
Dukke ned i detaljar
Sjå: dukke
dukke opp/fram
Kome til syne, vise seg
Han dukka opp i nitida
Gamle minne dukka fram
Det har dukka opp ein uheldig situasjon
Sjå: dukke