bokmålsordboka
-ert
SUBSTANTIV
Fra lavtysk
Brukt i enkelte lånord til å lage substantiv av verb, adjektiv eller andre substantiv; i ord som bommert, dukkert og kikkert
-ere
VERB
Jamfør norrønt -era, lavtysk -eren, tysk -ieren, fransk -er og latin -are, -ere
Etterledd i infinitiv av verb med fransk, latinsk eller germansk opprinnelse; i ord som eksaminere, kollidere og vurdere
nynorskordboka
-ert
SUBSTANTIV
Frå lågtysk
suffiks brukt i enkelte lånord til å lage substantiv av verb, adjektiv eller andre substantiv; i ord som dukkert, prylert og sprettert
-ere
VERB
Jamfør norrønt -era, lågtysk -eren, tysk -ieren, fransk -er og latin -are, -ere
Etterledd i infinitiv av opphavleg franske, latinske eller germanske verb; i ord som dividere, studere og vurdere