bokmålsordboka
-ert SUBSTANTIV Fra lavtysk
Brukt i enkelte lånord til å lage substantiv av verb, adjektiv eller andre substantiv; i ord som bommert, dukkert og kikkert
-ere VERB Jamfør norrønt -era, lavtysk -eren, tysk -ieren, fransk -er og latin -are, -ere
Etterledd i infinitiv av verb med fransk, latinsk eller germansk opprinnelse; i ord som eksaminere, kollidere og vurdere