bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Fra lavtysk; beslektet med tak
Horisontalt plan på bygning, konstruksjon eller fartøy; utendørs gulv på fartøy; etasje på skip
Et skip med fem dekk
Alle mann på dekk!
Spyle dekket
Male oppunder dekk
øvre dekk
Under dekk har båten to lugarer
Oljeplattform med flere dekk
Som etterledd i ord som:
Ytre ring av gummi på et hjul
Piggfrie dekk
Skifte dekk
Fylle luft i dekkene
Punktert dekk
SUBSTANTIV
Av dekke
Fiktiv adresse som brukes for å skjule den virkelige
Bo under en dekkadresse
SUBSTANTIV
Av dekke
Lite blad som sitter like under blomsten på en plante; høyblad
Ytre blad på kål og lignende
Ytterste tobakksblad på en sigar
SUBSTANTIV
Fra lavtysk; beslektet med dekke
Noe som dekker; dekkende lag
Legge nytt dekke på en vei
Et dekke av jord
Som etterledd i ord som:
Et dekke for å lage atomvåpen
Under dekke av
Under påskudd av
Med noe som skjul
Komme seg inn i landet under dekke av falskt pass
Teppe til hest og andre husdyr; dekken
Legge dekket over hesten
nynorskordboka
dekk
SUBSTANTIV
Frå lågtysk; samanheng med tak
Horisontalt plan på bygning, konstruksjon eller fartøy; utandørs golv på fartøy; etasje på skip
Bli sendt under dekk
Alle mann på dekk!
Spyle dekket
På øvste dekk
Henge køya oppunder dekk
Som etterledd i ord som:
Ytre ring av gummi på eit hjul
Skifte dekk
Punktere dekket
Køyre med dårlege dekk
dekkblad
SUBSTANTIV
Av dekkje
Lite blad som sit like nedanfor blomsteren på ei plante; høgblad
Ytre blad på kål og liknande
Ytste tobakksblad på ein sigar
dekke
SUBSTANTIV
Frå lågtysk; samanheng med dekkje
Noko som dekkjer; dekkjande lag
Veg med fast dekke
Eit dekke av nysnø
Som etterledd i ord som:
Eit dekke for maktspel og korrupsjon
Under dekke av
Under påskot av
Med noko som skjul
Spionen tok seg inn i landet under dekke av å vere turist
Teppe til hest og andre husdyr; dekken
Leggje eit dekke over hesten
dekken
SUBSTANTIV
Frå lågtysk; samanheng med dekkje
Klede til å leggje over hest og andre husdyr; dekke