bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Norrønt borð
Møbel med vannrett plate på bein eller annet understell
Ta av bordet
Dekke på bordet
Bestille bord på restaurant
Gjøre rent bord
Få på bordet
I overført betydning: bli presentert for arbeidsoppgave
Administrasjonen fikk saken på bordet
I overført betydning: få fram i lyset
Få alle fakta på bordet
Til bords
Bort til et bord der en spiser et måltid
Gå til bords
Sette seg til bords
Ved siden av under et (formelt) måltid
Ha vertinnen til bords
Det er ikke mitt bord
Det er ikke mitt ansvarsområde
Legge kortene på bordet
Tilstå, fortelle alt
Bank i bordet!
(sagt samtidig som en banker på noe av tre) motvirke at et optimistisk utsagn utfordrer overnaturlige makter slik at hellet snur
De har, bank i bordet, aldri blitt skadet
Vi banker i bordet og krysser fingrene
Komme til dekket bord
Komme til arbeid eller lignende der alt er gjort ferdig på forhånd
Få alt tilrettelagt for seg
Slå i bordet
Si klart ifra, protestere
Bordet fanger
Dele bord og seng
(etter latin) leve sammen som ektefolk
Under bordet
(ekstra og) utenom avtale
I hemmelighet
Mange selgere ønsker å få betalt under bordet for å unngå skatt
Over bordet
(avgjøre, avtale noe) direkte, med en gang, under samtalens løp
Som etterledd i ord som:
Skåret trelast av visse dimensjoner
Bordene i golvet
reling, skipsbord, skipsside; jamfør babord og styrbord
Over bord
Ut i sjøen fra båt
Mann over bord!
Kaste over bord
I overført betydning: kvitte seg med
Gå fra borde
SUBSTANTIV
Av mellomnorsk borða i silkiborða, fra lavtysk ‘kant’
Tøykant som har annen farge eller annet mønster enn resten av stykket; pyntekant
Gevanter med sirlige broderier og border
Rand eller kant som skiller seg ut
Hvite cowboyboots med gule border
SUBSTANTIV
Hvert av beina eller støttene under et bord
nynorskordboka
bord
SUBSTANTIV
Norrønt borð
Møbel med vassrett plate eller skive og understell av bein eller bukkar
Bord og stol
Dekkje bordet
Dekkje på bordet
Ta av bordet
Tinge bord på restaurant
Som etterledd i:
Skoren trelast av visse dimensjonar; fjøl
Fjøl eller planke i båtkledning
Side eller kant på fartøy; jamfør babord og bakbord
Leggje roret til bords
Leggje lengst ut til sida
Leggje roret i borde
Leggje lengst ut til sida
Liggje bord om bord
Liggje side om side
Fartøya låg bord om bord
Få på bordet
Overført tyding: bli presentert for arbeidsoppgåve
Administrasjonen fekk saka på bordet
Overført tyding: få fram i lyset
Få alle fakta på bordet
Det er ikkje mitt bord
Det er ikkje mitt ansvarsområde
Til bords
Bort til eit bord der ein et eit måltid
Gå til bords
Setje seg til bords
Ved sida av under eit (formelt) måltid
Ha verten til bords
Slå i bordet
Vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin
Leggje korta på bordet
Tilstå, fortelje alt
Over bordet
(avgjere, avtale noko) direkte, der og da
Gjere reint bord
Dele bord og seng
Leve saman, vere gift (med nokon)
Kome til dekt bord
Kome til arbeid eller liknande der alt er gjort ferdig på førehand
Få alt lagt til rette for seg
Bank i bordet
(sagt samstundes som ein bankar på noko av tre) motverke at ei optimistisk ytring utfordrar overnaturlege makter slik at hellet snur
Alt har, bank i bordet, gått problemfritt
Eg skulle banka i bordet då eg sa det
Kaste over bord
òg overført tyding: kvitte seg med
Gå frå borde
Gå i land frå fartøy
Gå frå borde
Bordet fangar
Under bordet
(ekstra og) utan at ytinga er openlys og lovleg
I løynd
Mange seljarar ønskjer å få betalt under bordet for å unngå skatt
bord
SUBSTANTIV
Av mellomnorsk borða i silkiborða, frå lågtysk ‘kant’
Rand, kant på tøystykke som skil seg ut med ulik farge eller mønster; breitt, flatt band eller brei remse brukt til pryd på klede
Over akslene hadde dei brodert smale bordar
bordbein
SUBSTANTIV
Kvar av føtene eller støene under eit bord; bordfot
bordbunad
SUBSTANTIV
Norrønt borðbúnaðr
Utstyr som trengst til å dekkje eit matbord