bokmålsordboka
ADJEKTIV
Fra lavtysk
Om person: svekket av alderdom; skral
En gammel, avfeldig stakkar
Om gjenstand: falleferdig
En avfeldig stol
Ordforklaring
Hva betyr avfeldig?
"Avfeldig" brukes for å beskrive en person som er svekket av alderdom eller er skral. Det kan også brukes om en gjenstand som er falleferdig eller i dårlig stand. Når det gjelder personer, kan det referere til svekkelse på grunn av aldring, sykdom eller andre helsemessige forhold. Når det gjelder gjenstander, kan det referere til noe som er i en dårlig fysisk tilstand, for eksempel en bygning, et kjøretøy eller annet utstyr.

Eksempler:
1. Den avfeldige mannen hadde vanskelig for å bevege seg uten hjelp.
2. Etter å ha stått ubrukt i mange år, var huset nå avfeldig og preget av forfall.
3. Hun kunne ikke tro at bilen hennes var blitt så avfeldig på så kort tid.
4. De bodde i en avfeldig hytte langt inne i skogen.
5. På grunn av manglende vedlikehold var broen blitt avfeldig og farlig å bruke.
Dato for generering: 02.12.2023