bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Fra lavtysk
Høy alder; den tiden da en er gammel
Få en god alderdom
I alderdommen
alderdomssykdom, alderdomssjukdom
SUBSTANTIV
alderdomstegn
SUBSTANTIV
nynorskordboka
alderdom
SUBSTANTIV
Frå lågtysk; av alder og -dom
Tid da ein er gammal; høg alder
Det som i ungdom er lært, vert i alderdomen kjært
alderdomsteikn
SUBSTANTIV
alderdomssjukdom
SUBSTANTIV
alderdomssløsinn, alderdomssløvsinn
SUBSTANTIV