bokmålsordboka
-esse
SUBSTANTIV
Gjennom fransk og middelalderlatin, fra gresk -issa
suffiks brukt for å lage kvinnelig tittel av mannlig tittel; jamfør -inne; i ord som baronesse og prinsesse
nynorskordboka
-esse
SUBSTANTIV
Gjennom fransk og mellomalderlatin, frå gresk -issa
suffiks brukt for å lage kvinneleg tittel av mannleg tittel; jamfør -inne; i ord som baronesse og prinsesse