bokmålsordboka
-inne
SUBSTANTIV
Norr. -inna; fra l.ty.
suffiks brukt i betegnelser for en kvinne med høy rang; i ord som grevinne og keiserinne
suffiks brukt i betegnelse for kvinne ut fra egenskap; i ord som heltinne, svigerinne og venninne
suffiks brukt i betegnelse for kvinne ut fra yrke; i ord som danserinne og forfatterinne
suffiks brukt i betegnelse for hunndyr; i ord som løvinne
nynorskordboka
-inne
SUBSTANTIV
Norrønt -inna, frå lågtysk
suffiks brukt i nemning for ei kvinne med høg rang; i ord som grevinne og keisarinne
suffiks brukt i nemning for kvinne ut frå eigenskap; i ord som heltinne, svigerinne og veninne
suffiks brukt i nemning for kvinne ut frå yrke; i ord som dansarinne og forfattarinne
suffiks brukt i nemning for hodyr; i ord som løvinne