bokmålsordboka
-båren ADJEKTIV Av bære med betydning ‘føde’
Etterledd brukt til å lage adjektiver som viser hvordan noen er født; i ord som enbåren, fullbåren og velbåren
-båren, -båret ADJEKTIV Av bære med betydning ‘transportere’
Etterledd brukt til å lage adjektiver som viser hvordan noe eller noen er transportert; i ord som flybåren og flybåret