bokmålsordboka
ADJEKTIV
Av bære med betydning ‘føde’
Etterledd brukt til å lage adjektiver som viser hvordan noen er født; i ord som enbåren, fullbåren og velbåren
ADJEKTIV
Av bære med betydning ‘transportere’
Etterledd brukt til å lage adjektiver som viser hvordan noe eller noen er transportert; i ord som flybåren og flybåret
nynorskordboka
-boren
ADJEKTIV
Av bere
Etterledd brukt til å lage adjektiv som viser korleis nokon er fødd; i ord som fullboren, einboren og velboren
Etterledd brukt til å lage adjektiv som viser korleis noko er transportert; i ord som flyboren og vassboren