bokmålsordboka
-ator SUBSTANTIV Fra latin; jamfør -or
suffiks brukt til å lage substantiv for person, apparat, maskin osv. som handler eller fungerer slik som førsteleddet nevner; i ord som diktator, generator, katalysator, prokurator, radiator og separator