bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Fra latin; jamfør -or
suffiks brukt til å lage substantiv for person, apparat, maskin osv. som handler eller fungerer slik som førsteleddet nevner; i ord som diktator, generator, katalysator, prokurator, radiator og separator
nynorskordboka
-ator
SUBSTANTIV
Frå latin; jamfør -or
suffiks brukt til å lage substantiv for person, apparat, maskin osv. som handlar eller fungerer slik som første delen av ordet uttrykkjer; i ord som diktator, generator, katalysator, prokurator, radiator og separator