bokmålsordboka
-at SUBSTANTIV Av latin -atus
suffiks som lager substantiv som betegner et produkt; i ord som aggregat og konsentrat
suffiks som lager substantiv som betegner et salt av enkelte syrer; i ord som fosfat og nitrat
suffiks som lager substantiv som betegner en ester; i ord som acetat
-ator SUBSTANTIV Fra latin; jamfør -or
suffiks brukt til å lage substantiv for person, apparat, maskin osv. som handler eller fungerer slik som førsteleddet nevner; i ord som diktator, generator, katalysator, prokurator, radiator og separator