bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av latin -atus
suffiks som lager substantiv som betegner et produkt; i ord som aggregat og konsentrat
suffiks som lager substantiv som betegner et salt av enkelte syrer; i ord som fosfat og nitrat
suffiks som lager substantiv som betegner en ester; i ord som acetat
SUBSTANTIV
Fra latin; jamfør -or
suffiks brukt til å lage substantiv for person, apparat, maskin osv. som handler eller fungerer slik som førsteleddet nevner; i ord som diktator, generator, katalysator, prokurator, radiator og separator
nynorskordboka
-at
SUBSTANTIV
Av latin -atus
suffiks som lagar substantiv for noko som er eit produkt; i ord som aggregat og konsentrat
suffiks som lagar substantiv for noko som er eit salt av einskilde syrer; i ord som fosfat og nitrat
suffiks som lagar substantiv for noko som er ein ester; i ord som acetat
-ator
SUBSTANTIV
Frå latin; jamfør -or
suffiks brukt til å lage substantiv for person, apparat, maskin osv. som handlar eller fungerer slik som første delen av ordet uttrykkjer; i ord som diktator, generator, katalysator, prokurator, radiator og separator