bokmålsordboka
stjerne
SUBSTANTIV
Norrønt stjarna; beslektet med astronom og stella betydning 4 fra engelsk
Fjernt himmellegeme som er synlig som en lysende prikk
Fiksstjerne, morgenstjerne
En klar himmel med millioner av stjerner
I vest blinket en stor stjerne
Være født under en lykkelig stjerne (etter den oppfatning at stjernenes stilling i det øyeblikk et menneske ble født, var bestemmende for dets skjebne)
Noe som står lysende for ens tanke
Tenne håpets stjerne
Stå skrevet i stjernene
Bestemt av skjebnen
Ha en høy stjerne
Stå høyt i gunst, aktelse (hos noen)
Lysende, flimrende glimt
Få et slag så en ser stjerner
Noe som ligner en stjerne (1)
Et juletre med stjerne i toppen
Et ord merket med stjerne
En hest med stjerne i panna
Campingplassen har tre stjerner (brukt for å angi en bestemt standard ; jamfør -stjerners)
Berømt person
En stjerne på vitenskapens himmel
En ny stjerne i langrennssporet
Filmstjerne, idrettsstjerne, popstjerne
I sammensetninger i dyre- og plantenavn:
Sjøstjerne, gullstjerne, skogstjerne
stjernebilde
SUBSTANTIV
Gruppe, samling av fiksstjerner
De tolv stjernebildene i Dyrekretsen
stjerneblom
SUBSTANTIV
Plante med smale blad og stjerneformede blomster av slekta Stellaria i nellikfamilien
stjerneform
SUBSTANTIV
I språkvitenskap: språkform som er sannsynlig, men ikke belagt
nynorskordboka
stjerne
SUBSTANTIV
Norrønt stjarna, i tyding 4 frå engelsk; samanheng med astronom og stella
himmellekam som er synleg som ein lysande prikk
Ein klar himmel med millionar av stjerner
I vest blinka ei stor stjerne
Etter trua på at den innbyrdes stillinga til stjernene når eit menneske blir fødd, avgjer lagnaden for det mennesket
Vere fødd under ei lykkeleg stjerne
Stå skrive i stjernene
Vere fastsett av lagnaden
Ha ei høg stjerne
Vere vel omtykt, stå høgt i kurs (hos nokon)
òg i samansetningar som:
Få eit slag så ein ser stjerner
Noko som liknar ei stjerne
Eit juletre med stjerne i toppen
Eit ord merkt med stjerne
Merke på ein viss standard
Campingplassen har tre stjerner
Ein hest med stjerne i panna
òg i samansetningar som:
Vidkjend person
Ei ny stjerne i langrennssporet
stjernebilete, stjernebilde
SUBSTANTIV
Gruppe, samling av fiksstjerner
Sjustjerna er eit stjernebilete
stjerneblom
SUBSTANTIV
Plante med smale blad og stjerneforma blomstrar av slekta Stellaria i nellikfamilien