bokmålsordboka
shelterdekker
SUBSTANTIV
Fartøy med shelterdekk
nynorskordboka
shelterdekkar
SUBSTANTIV
Sjå -dekkar