bokmålsordboka
-dekker
SUBSTANTIV
Etterledd i betegnelse for framkomstmiddel eller fartøy som har et slikt dekk som førsteleddet angir; i ord som dobbeltdekker og shelterdekker
nynorskordboka
-dekkar
SUBSTANTIV
Etterledd i nemning for framkomstmiddel som har eit slikt dekk som førsteleddet nemner; i ord som dobbeldekkar og dobbeltdekkar