bokmålsordboka
sammenfall
SUBSTANTIV
Det å falle sammen, sammentreff
Sammenfall av helligdager
Et underlig sammenfall
sammenfallende
ADJEKTIV
Som er felles, som skjer samtidig
Ha sammenfallende interesser
Sammenfallende begivenheter
nynorskordboka
samanfall
SUBSTANTIV
Det å falle saman; samantreff
Samanfall av helgedagar
Eit underleg samanfall
samanfallande
ADJEKTIV
Presens partisipp
Som fell saman med
Ha samanfallande interesser
samanfallen
ADJEKTIV
Perfektum partisipp av falle
Sitje heilt samanfallen