bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Jamfør -bu
Person som bor i eller kommer fra en dal
Person fra Dalane i Rogaland
SUBSTANTIV
Bunn i en dal
Gå fra fjellet ned i dalbunnen
nynorskordboka
dalbu
SUBSTANTIV
Person frå Dalane i Rogaland