bokmålsordboka
bueformet, bogeforma, bogeformet, bueforma ADJEKTIV
Formet som en bue
En bueformet portal
bueform, bogeform SUBSTANTIV
Form som en bue
En hekk i bueform