bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av allo-
I språkvitenskap: morf som er en variant av et morfem
‘-te’ og ‘-de’ er allomorfer av preteritumsmorfemet
nynorskordboka
allomorf
SUBSTANTIV
Av allo-
I språkvitskap: morf som er ein variant av eit morfem
‘-de’ og ‘-te’ er allomorfar av preteritumsmorfemet