bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Fra tysk; jamfør agent og -ur
Forretning som en agent har
Opprette, overta et agentur
Rett som en agent har til å selge varer for et firma
Overdra agenturet for firmaet
nynorskordboka
agentur
SUBSTANTIV
Frå tysk; jamfør agent og -ur
Forretning ein agent har
Rett ein agent har til å selje varer for eit firma
Overta agenturet for bilfirmaet