bokmålsordboka
-ur
SUBSTANTIV
Av latin -ura
suffiks brukt til å danne substantiv; i ord som glasur og kultur
-ur
SUBSTANTIV
Av latin -ura
suffiks brukt til å danne substantiv; for eksempel i agentur
nynorskordboka
-ur
SUBSTANTIV
Av latin -ura
Brukt til å lage substantiv; i ord som glasur og litteratur
-ur
SUBSTANTIV
Av latin -ura
Brukt til å lage substantiv; i ord som agentur