bokmålsordboka
-tonner
SUBSTANTIV
I sammensetninger: fartøy som kan laste så mange tonn som forleddet sier
En 100 000-tonner
nynorskordboka
-ton
ADJEKTIV
Av gresk tonos ‘tone’
Ending som lagar adjektiv til prefiks frå gresk eller latin; i ord som monoton
-tonig
ADJEKTIV
Av tone
Med slik tone, lyd, som førsteleddet seier; til dømes i einstonig og fulltonig