bokmålsordboka
monoton
ADJEKTIV
Gjennom fransk, fra gresk av tonos ‘tone’
En monoton stemme
Leve et monotont liv
monotoni
SUBSTANTIV
Monotont preg, mangel på avveksling
nynorskordboka
monoton
ADJEKTIV
Av gresk tonos ‘tone’
Ei monoton røyst
Leve eit monotont liv
monotoni
SUBSTANTIV
Monotont preg; mangel på avveksling