bokmålsordboka
-tekt
SUBSTANTIV
Av ta
Suffiks brukt til å danne substantiv med betydning: det å ta, tak, i ord som
Inntekt, selvtekt, varetekt, vedtekt, voldtekt
nynorskordboka
-tekt
SUBSTANTIV
Norrønt -tekt; av ta
Det å ta (det som eller slik som førsteleddet nemner); taking, tak; til dømes i inntekt, sjølvtekt, valdtekt, varetekt og vedtekt