bokmålsordboka
inntekt
SUBSTANTIV
Norrønt inntekt
Beløp som en tjener
Et lotteri til inntekt for blindesaken (til beste, til vinning for)
Ekstrainntekt
Ha inntekter på salget av noe
Ha en fast inntekt på kr 480 000 per år
Ta til inntekt for
Ta (noen) til støtte for
Føre til inntekt
Bokføre på inntektssiden
inntektsbeskatning
SUBSTANTIV
Direkte beskatning på inntekt
inntektsfordeling
SUBSTANTIV
inntektskilde, inntektskjelde
SUBSTANTIV
Noe som gir inntekt
nynorskordboka
inntekt
SUBSTANTIV
Norrønt inntekt
Sum som ein tener (i ei viss tid), innkome
Ha ei inntekt på 100 000 kr i året
Ha fast inntekt
Tilstellinga var til inntekt for blindesaka (til beste for, til vinning for)
Føre til inntekt
Bokføre (ein sum) på inntektssida
Ta til inntekt for
Rekne seg ære for; halde (nokon) til støtte for
inntektsfordeling
SUBSTANTIV
inntektsside
SUBSTANTIV
Side i rekneskapsbok der inntektene blir førte
Føre noko på inntektssida
inntektskjelde
SUBSTANTIV
Noko som ein har inntekt av