bokmålsordboka
-spalter
SUBSTANTIV
Av spalte
I sammensetninger: artikkel, overskrift eller lignende som går over så mange spalter som forleddet sier; i ord som enspalter
nynorskordboka
-spaltar
SUBSTANTIV
Av spalte
Stykke på så mange spalter som førsteleddet nemner; til dømes i einspaltar og tospaltar