bokmålsordboka
enspalter
SUBSTANTIV
Artikkel, overskrift eller lignende som går over én spalte
nynorskordboka
Ingen artikler funnet for "enspalter" i nynorskordboka