bokmålsordboka
-ner
SUBSTANTIV
Fra lavtysk; egentlig -er utvidet med -n-
Suffiks i visse substantiv som betegner personer, i ord som
Gartner, kunstner, portner
nynorskordboka
-nerva
ADJEKTIV
Av nerve
Med slike nervar som førsteleddet nemner; til dømes i bogenerva, fjørnerva og handnerva