bokmålsordboka
-maker
SUBSTANTIV
Norrønt -makari, fra lavtysk -maker, i betydning 3 fra engelsk
I betegnelser for håndverkere, i ord som
Buntmaker, salmaker, skomaker, urmaker
I personkarakteristikker, i ord som
Bråkmaker, juksemaker
I engelske lånord: person eller ting som lager eller gjør noe, i ord som
Bookmaker, pacemaker
nynorskordboka
-makar
SUBSTANTIV
Norrønt -makari, frå lågtysk -maker; av make; jamfør -maker
Person som lagar eller gjer noko
I nemning for handverkar; til dømes i buntmakar, salmakar, skomakar og urmakar
I personnemning der førsteleddet seier kva som blir gjort; bråkmakar og juksemakar