bokmålsordboka
-maker
SUBSTANTIV
Norrønt -makari, fra lavtysk -maker, i betydning 3 fra engelsk
I betegnelser for håndverkere, i ord som
Buntmaker, salmaker, skomaker, urmaker
I personkarakteristikker, i ord som
Bråkmaker, juksemaker
I engelske lånord: person eller ting som lager eller gjør noe, i ord som
Bookmaker, pacemaker
nynorskordboka
-maker
SUBSTANTIV
Frå engelsk; same opphav som -makar
Person eller ting som gjer eller lagar noko; i ord som bookmaker og pacemaker