bokmålsordboka
-lynt
ADJEKTIV
Norrønt lyndr
Suffiks: som har slikt lynne som forleddet nevner, i ord som
Frilynt, gladlynt, godlynt, spaklynt
nynorskordboka
-lyndt, -lynt
ADJEKTIV
Norrønt lyndr
Som har slikt lynne som førsteleddet seier; jamfør huga, til dømes i frilyndt, frilynt, godlyndt og godlynt