bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-lengs" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-lengs
ADVERB
Samanheng med lang og langs
Som fer eller går føre seg i den leia som førsteleddet nemner; til dømes baklengs, framlengs og sidelengs