bokmålsordboka
-fytt SUBSTANTIV Av gresk phyton ‘plante’, av phyein ‘vokse, frambringe’
suffiks i ord som betegner en type plante; i ord som epifytt, saprofytt og xerofytt