bokmålsordboka
-foldig ADJEKTIV Av -fold
Suffiks i ord der førsteleddet betegner et antall, i ord som flerfoldig, mangfoldig; jamfør enfoldig