bokmålsordboka
-ende
SUBSTANTIV
Etterledd brukt til å lage substantiv av adjektiv, verb eller annet substantiv; i ord som mellomværende, utseende og vitende
-ende
ADJEKTIV
Norrønt -andi
Etterledd brukt til å lage presens partisipp og adjektiv av verb; i ord som bebreidende, dekkende og svevende
Etterledd brukt til å lage ordenstall av en del grunntall; i ord som niende, fjortende og trettiende
-ende
ADVERB
Norrønt -andi, -endi (-indi, -yndi)
Etterledd brukt til å lage forsterkende adverb; i ord som bekende, drivende og drivendes
nynorskordboka
-ende
SUBSTANTIV
Norrønt -endi
Etterledd brukt til å lage substantiv av adjektiv, verb eller anna substantiv; i ord som lunnende