bokmålsordboka
-else
SUBSTANTIV
Gjennom dansk, fra gammelengelsk; beslektet med -sel og -sle
Etterledd i substantiver som betegner en handling eller en prosess, eller resultatet av en handling eller prosess; jamfør -ing og -ning; i ord som betennelse, meddelelse, oppstandelse, stivelse og tilfredsstillelse
nynorskordboka
-else
SUBSTANTIV
Gjennom dansk, frå gammalengelsk; samanheng med -sel og -sle
Etterledd i einskilde substantiv; jamfør -ing; i ord som betennelse, følelse og stivelse