bokmålsordboka
-eder SUBSTANTIV Av gresk hedra ‘plass, flate’
suffiks brukt i betegnelser for geometriske legemer der førsteleddet angir antall sideflater; i ord som heksaeder, oktaeder og tetraeder