bokmålsordboka
-eder
SUBSTANTIV
Av gresk hedra ‘plass, flate’
suffiks brukt i betegnelser for geometriske legemer der førsteleddet angir antall sideflater; i ord som heksaeder, oktaeder og tetraeder
nynorskordboka
-eder
SUBSTANTIV
Av gresk hedra ‘plass, flate’
suffiks brukt i nemningar for geometriske lekamar der førsteleddet syner kor mange sideflater lekamen har; i ord som heksaeder, oktaeder og tetraeder