bokmålsordboka
oktaeder
SUBSTANTIV
Se -eder
Legeme som begrenses av åtte plane sideflater
nynorskordboka
oktaeder
SUBSTANTIV
Av okt- og okta-
Geometrisk lekam som er avgrensa av åtte plane sideflater