bokmålsordboka
-dekker SUBSTANTIV
Etterledd i betegnelse for framkomstmiddel eller fartøy som har et slikt dekk som førsteleddet angir; i ord som dobbeltdekker og shelterdekker