bokmålsordboka
-dømme SUBSTANTIV Norrønt dǿmi; jamfør -dom
Etterledd i betegnelse for makt- eller embetsområde; i ord som bispedømme, herredømme, kongedømme og lagdømme