bokmålsordboka
ADJEKTIV
Av lavtysk -achtig
suffiks som danner adjektiv for det å minne om, men ikke være helt lik det som førsteleddet betegner; i ord som blåaktig, gutteaktig og guttaktig; jamfør -lig og -som
nynorskordboka
-aktig
ADJEKTIV
Av lågtysk -achtig
suffiks som lagar adjektiv for det å minne om, men ikkje vere heilt lik det som førsteleddet nemner; i ord som geleaktig, geléaktig og hornaktig; jamfør samansetningar med liknande og voren