bokmålsordboka
-aktig ADJEKTIV Av lavtysk -achtig
suffiks som danner adjektiv for det å minne om, men ikke være helt lik det som førsteleddet betegner; i ord som blåaktig, gutteaktig og guttaktig; jamfør -lig og -som