bokmålsordboka
verdsette
VERB
Av verd
Huset er verdsatt til en halv million
Verdsette noe for høyt, lavt
Verdsette sin egen innsats for lavt
vurdere; sette pris på
En innsats som publikum forstod å verdsette
En egenskap som mange verdsetter høyt
nynorskordboka
verdsetje, verdsette
VERB
Finne ut verdien på; taksere
Huset er verdsett til 3 500 000 kr
Verdsetje noko for høgt, lågt
Ein innsats som publikum forstod å verdsetje
Vi to verdset ulike eigenskapar