bokmålsordboka
metanol
SUBSTANTIV
Fargeløs, brennbar og giftig væske som blir brukt som løsemiddel i kjemisk industri; metylalkohol; tresprit
Metanol er svært giftig og kan føre til blindhet
nynorskordboka
metanol
SUBSTANTIV
Samandraging av nylatin metylalkohol; av -ol
Brennbar, fargelaus og giftig væske som ein før laga ved å tørrdestillere tre; tresprit